Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Jana Machová, Helena Haškovcová, Martina Ženíšková, Mgr. Hana Machová, Mgr. Martina Němcová a Dan Němec - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Vážení rodiče,
připravili jsme pro děti navštěvující školní družinu v prvním, druhém a třetím ročníku možnost setkávání se na Classroomu - přihlašování bude probíhat přes KALENDÁŘ (vždy daná třída se svou paní vychovatelkou/panem vychovatelem). 

Vážení rodiče prvňáčků a druháčků,

od středy 18. 11. 2020 se vaše děti vrací do školy a tím i do školní družiny. Vzhledem k platným nařízením bude provoz lehce odlišný od běžného. Děti nebudou přecházet do areálu ŠD, budou zůstávat ve své vlastní třídě a to i při ranní docházce.

Vážení rodiče,

prosíme vás o upřesnění docházky vašeho dítěte do ŠD odpondělí 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 vyplněním tohoto dotazníku. ŠD bude opět fungovat v areálu školní družiny.

Děkujeme spolupráci, kolektiv ŠD

Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Mgr. Hana Machová, Dan Němec, Mgr. Martina Němcová a Martina Ženíšková - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.