Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Mgr. Hana Machová, Dan Němec, Mgr. Martina Němcová, Eva Kadlecová a Martina Ženíšková - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Družina je ve školním roce 2019/2020 rozdělena do 6. oddělení:
I. oddělení - 1. třídy – Mgr. Hana Machová
II. oddělení - 2. třídy – Jana Machová
III. oddělení - 3. třídy – Helena Haškovcová
IV. oddělení – 4.třídy – Dan Němec
V. oddělení - 2. + 3.třídy – Mgr. Martina Němcová/Eva Kadlecová

VI. oddělení – 1. + 5. třídy – Martina Ženíšková

V družině mají děti k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám dětí. Dobu po obědě děti věnují odpočinkovým činnostem (povídání ve skupině, společné či samostatné čtení, volné kreslení a malování). Následují činnosti zájmové a to pracovní (hry se stavebnicemi, karetní a deskové hry apod.), výtvarné a hudební (volné či organizované tvoření, poslech hudby, zpěv) a sportovní (procházka v parku, kolektivní hry, hry ve sportovním areálu školy).

Družina také spolupracuje s Centrem volného času Poškolák, připraví děti na odchod na zájmové kroužky. Děti si poté vyzvedne vedoucí kroužku.

Ve 14.00 hod odchází všechny děti z družiny ven do přírody. Obvykle jsou v zahradním či sportovním areálu školy nebo v zámeckém parku.

V době po 15. hodině se děti vrací do družiny a jsou spojeny v jednom oddělení. Mají zde možnost volného programu, hraní (činnosti odpočinkové a zájmové). V případě zájmu si vypracují domácí úkoly (výjimkou jsou žáci 1.třídy).

Kromě standardního programu je pro děti připravováno i mnoho zajímavých akcí – Čarodějnické odpoledne, sáňkování, besedy a zájmové procházky. Každý rok nás také navštíví kouzelník se svým programem (akci si děti platí).

Velká pozornost je věnována rozvíjení vztahu dětí k sobě samým, druhým a přírodě. Hlavním cílem nás všech je, aby se děti ve školní družině cítily příjemně a těšily se na společné hry a nové zážitky.

Mobilní telefon do školní družiny 605 230 857

Provozní informace:

  • ŠD je v provozu 6:00 – 7:30 a 11:25 – 17:00
  • v případě půlených hodin si vychovatelka vyzvedne žáky ve školní třídě (týká se 1. a 2. třídy; 5.třída dochází sama) a odvede je do ŠD, před začátkem druhé hodiny je přivede zpět 
  • v době 14:00-15:00 jsou všechna oddělení venku (hřiště, park)
  • po 15hodině funguje pouze jedno oddělení, děti jsou spojeny
  • omluvenky se ukazují/odevzdávají vychovatelce
  • bez písemné omluvenky nelze dítě samo pustit (pokud nemá samostatný odchod v zápisním lístku)
  • poplatek činí 1000Kč a je splatný do 25.9. na účet školy 566 595 349/0800; do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte, za které platíte