Vážení rodiče prvňáčků a druháčků,

od středy 18. 11. 2020 se vaše děti vrací do školy a tím i do školní družiny. Vzhledem k platným nařízením bude provoz lehce odlišný od běžného. Děti nebudou přecházet do areálu ŠD, budou zůstávat ve své vlastní třídě a to i při ranní docházce.

Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Mgr. Hana Machová, Dan Němec, Mgr. Martina Němcová a Martina Ženíšková - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Vážení rodiče,

zápisní lístek do školní družiny je ke stažení zde.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby vaše dítě ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu, je třeba ho přihlásit.

Zápisní lístek je ke stažení zde. Nezapomeňte vyplnit časy odchodů a to, zda vaše dítě bude odcházet samo, nebo s doprovodem. (Při samostatném odchodu je čas směrodatný, s doprovodem orientační.) Veškeré údaje můžete kdykoliv během školního roku změnit.

Opět po roce jsme v naší družině přivítali kouzelníka Rena. Více jak sto dětí se při jeho vystoupení skvěle bavilo. Reno a jeho pomocníci z řad našich dětí pobavil nejen děti, ale také přítomné vychovatelky a vychovatele. Na závěr nechyběl ani onen pověstný králík z klobouku, i když v našem případě vyčarovaný z balónku. :-)