Ani komplikace spojené s nouzovým stavem a distanční výukou neodradily naše děti od sebevzdělávání. V minulém školním roce se dokázaly vzorně připravit k mezinárodním zkouškám z angličtiny, které v červnu za zvýšených hygienických podmínek absolvovaly v Českých Budějovicích. Na organizaci zkoušek dohlíží Evropské centrum jazykových zkoušek a Univerzita v Cambridge následně žákům vystavila certifikáty podle úrovně, jež dosáhli v testovaných dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení). Úrovně těchto certifikátů odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce (A1 – C2).

V letošním školním roce otevíráme přípravné kurzy anglického jazyka k těmto mezinárodním zkouškám:

Pro žáky 2. a 3. ročníkůKIDS – středa 12:45 – 13:30 (Kateřina Kuželová), na tento kurz pro malé děti nenavazuje zkouška

V úterý 10. 9. 2018 opět proběhlo slavnostní předávání certifikátů žákům naší školy za úspěšné složení Cambridge English zkoušek. Žáci jsou po celý školní rok na zkoušky připravováni Mgr. Magdou Jíškovou, Mgr. Šárkou Jeřábkovou a Mgr. Kateřinou Kuželovou v rámci speciálních kroužků, pod záštitou Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích.

Vážení rodiče, milí žáci, 
vzhledem k současné situaci jsou u nás ve škole pozastaveny kurzy, které připravují děti k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka. Přesto uděláme maximum pro to, aby žáci byli ke zkoušce řádně připraveni. Do středy 18. 3. 2020 rozešleme dětem zadání práce na studium doma, případně na webu školy zveřejníme další materiály, které by dětem s přípravou mohly pomoci. 
Děkujeme za spolupráci. 

Vyučující anglického jazyka 

Informační schůzka proběhne v pondělí 9. září od 17:00   ve třídě 7. A (druhý stupeň, přízemí). Osobně vám vysvětlíme, jakým způsobem s dětmi pracujeme a co je cílem studia. Zodpovíme všechny vaše otázky.

Termíny jednotlivých kurzů.

Přihláška k tisku.