Každý z nás se jistě někdy přesvědčil o tom, že si s češtinou vždy nevystačí. Naše děti jsou si toho moc dobře vědomy a mnoho z nich si své dovednosti zlepšuje v jazykových kurzech, které během školního roku probíhají na hlubocké základní škole.  

V letošním školním roce otevíráme přípravné kurzy anglického jazyka k těmto mezinárodním zkouškám:

Ani komplikace spojené s nouzovým stavem a distanční výukou neodradily naše děti od sebevzdělávání. V minulém školním roce se dokázaly vzorně připravit k mezinárodním zkouškám z angličtiny, které v červnu za zvýšených hygienických podmínek absolvovaly v Českých Budějovicích. Na organizaci zkoušek dohlíží Evropské centrum jazykových zkoušek a Univerzita v Cambridge následně žákům vystavila certifikáty podle úrovně, jež dosáhli v testovaných dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení). Úrovně těchto certifikátů odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce (A1 – C2).

Vážení rodiče, milí žáci,
i letos u nás na škole otevíráme přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka.
Zkouška na konci kurzu není povinná, více informací naleznete v příloze.

V případě zájmu stačí přinést do školy vyplněnou přihlášku. Pokud máte více otázek, rádi Vás uvidíme na informační schůzce pro rodiče, která proběhne ve škole v úterý 14. 9. od 17:00. 

V letošním školním roce otevíráme přípravné kurzy anglického jazyka k těmto mezinárodním zkouškám:

Pro žáky 2. a 3. ročníkůKIDS – středa 12:45 – 13:30 (Kateřina Kuželová), na tento kurz pro malé děti nenavazuje zkouška