Ve čtvrtek 14. 2. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády ( 6. - 9. třídy). Zúčastnilo se celkem 15 žáků. Do okresního kola postupují: Rausová Johana (7. B), Horký Adam (7. A), Hanuš Stanislav (9. A) a Joza Petr (9. A).

Žákům, kteří nepostoupili děkujeme za účast a vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v kole okresním. 

"Sedm statečných" se zúčastnilo školního kola Chemické olympiády. V teoretické (studijní) části se žáci v pohodlí domova seznámili s tématem - plyny nacházející se ve vesmíru. V praktické (laboratorní) části, která proběhla 22. 1. 2019, si žáci sami "vyrobili" několik plynů a zkoumali jejich vlastnosti. Nabyté znalosti a zkušenosti prověřil kontrolní test dne 12. 2. 2019. Nejlepším chemikem naší školy se stal Stanislav Hanuš z 9. A, kterého následoval Daniel Trujillo z 9. B,  dále z 9. A Petr Joza, Tobiáš Nedvěd, Vanessa Bernardová, Jana Červencová a Miroslav Peprný.

24.1. 2019 nás navštívili pracovníci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivosti. Naši žáci se těšili, že za nimi přijdou opravdoví myslivci. Nejvíce děti zaujalo vyprávění o tom, jak se   v zimě myslivci starají o lesní zvěř. Všichni si mohli prohlédnout a osahat ukázky několika druhů paroží a rozeznávali hlasy zvířat. Výukový program pokračoval ve skupinové práci na stanovištích, kde děti plnily různé  zajímavé  úkoly.

30. ledna 2019 proběhlo okresní kolo matematické olympiády.

Nejlepšího výsledku v kategorii Z5 dosáhl Erik Sedláček (10. místo – úspěšný řešitel). Velmi dobře si vedli i další naši žáci: Jan Sekyrka, Andrea Fišerová, Hana Krejcarová, Gabriela Divišová a Tomáš Sedláček .

Stanislav Hanuš se v kategorii Z9 umístil na 7. místě (úspěšný řešitel), velmi dobrého výsledku dosáhl i Filip Šustr.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V lednu proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Žáci 2. stupně jsou rozděleni do 3 kategorií, kat. A (6. ročník), kat. B (7. ročník), kat. C (8. a 9. ročníky).  Za kategorii A bude školu v okresním kole reprezentovat Jakub Kolář, za kategorii B Johana Rausová a v kategorii C byla nejúspěšnější řešitelkou Karolína Lomnická.

Všem, kdo si přišli vyzkoušet zeměpis trošku „jinak“ děkuji za účast a reprezentantům přeji hodně štěstí v okresním kole.