Dnes jsme měli radost, neboť se za námi přišla podívat paní učitelka Helena Žípková. Přišla se nejen podívat, ale zároveň i rozloučit.

Dovolte mi, prosím, abych jí jménem všech dětí 1. A třídy poděkovala za to, že byla u našich prvních krůčků ve škole, že nás naučila základům čtení, psaní, počítání, že nás povzbuzovala v našich prvních úspěších. Zejména však chceme poděkovat za to, že nám věnovala svou obětavost, péči a každodenní úsměv na rtech.

Naši nejmladší žáci dnes dostali své první vysvědčení.

Vážení rodiče,

dnes navštívil Mikuláš, anděl a čert žáky 1. – 3. ročníku. Akce proběhla v omezené formě a za zvýšených hygienických podmínek. Všem se čertovská návštěva líbila, děti byly nadšené. Za všechny se vyjádřili žáci třídy 1. A: „Řekli jsme jim básničku, dostali jsme dárek a byli moc hodní. Za rok se na ně zase budeme těšit.“

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy

Třída 1. A dnes využila sněhovou nadílku a užila si v zámeckém parku zimních radovánek. Dokonce se nám podařilo zahlédnout veverku, která si z nás trochu dělala legraci a shazovala na nás ze stromů sníh. Děti se pořádně vyřádily a sníh si užily. Jeden z našich žáčků se vyjádřil, že to byl jeho nejlepší den v životě.

V pátek 9. 10. 2020 žáci 9. A třídy navštívili SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou v Českých Budějovicích. Dříve jsme ji znali pod názvem SŠ zemědělská. Areál této střední školy je velmi rozsáhlý. Místní studenti nás zavedli na statek se zvířaty, do agility parku.