Jiří Karvánek školník
 Marie Karvánková  provozní zaměstnanec
Jiřina Boudová provozní zaměstnanec
Lenka Procházková provozní zaměstnanec
Miluše Procházková provozní zaměstnanec
Vlastimila Vlásková provozní zaměstnanec
Jaroslava Fenclová provozní zaměstnanec