Školním metodikem prevence sociálně patologických jevů je na naší škole Mgr.Kateřina Faktorová.

Co jsou to sociálně patologické jevy a jaké jsou úkoly školní metodičky?

Do této skupiny jevů patří kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, šikana, záškoláctví, sektářství, kyberšikana (jde o druh šikany, která využívá elektronické prostředky, např. mobilní telefony, internet, emaily) a další jevy. Na začátku každého školního roku školní metodička vypracuje tzv. Minimální preventivní program, ve kterém jsou základní údaje o škole, sociální charakteristika školy a jejího okolí, vstupní informace od pedagogů, rodičů a žáků. Z tohoto zmapování situace se do programu uvádějí cíle pro práci metodika, pedagogického sboru i vedení školy. Nejdůležitější součástí programu je plán preventivních aktivit pro žáky v rámci výuky i mimo ni. Na konci školního roku napíše metodička Závěrečnou zprávu o plnění Minimálního preventivního programu, kde zhodnotí výskyt sociálně patologických jevů na škole, práci pedagogického sboru z hlediska prevence, spolupráci školy s rodiči, preventivní aktivity pro žáky, volnočasové aktivity při škole. Oba dokumenty se zasílají okresnímu metodikovi prevence sociálně patologických jevů. V každém školním roce jsou realizovány nejrůznější akce a přednášky se zajímavými prezentacemi na témata, která se týkají sociálně patologických jevů. Dále naše škola spolupracuje s Policií ČR, se zdravotnickou záchrannou službou v Českých Budějovicích a dalšími organizacemi.

V případě jakéhokoliv problému, který se týká sociálně patologických jevů, se můžete obrátit na metodičku prevence. Je vhodné si předem domluvit telefonicky schůzku. Telefonní číslo získáte v sekretariátu školy. Diskrétnost jednání vám bude zaručena. Nebo se můžete obrátit na některou z poraden v Českých Budějovicích, či na online poradny.

Kontakty:

online poradny:

www.napisnam.cz v případě problémů s kyberšikanou pomohou anonymně a zdarma

www.dogovaporadna.cz

www.prevcentrum.cz/web

www.extc.czwww.SLZT.CZ –Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

www.NEKURATKA.CZ – edukativní stránky pro děti 9-12 let

Organizace v Českých Budějovicích:

Pedagogicko- psychologická poradna
pracoviště České Budějovice
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
tel.: 387 927 111, objednání klientů 387 927 153, 387 927 154
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
MODRÁ SPIRÁLA NADĚJE
Kozinova 1787/6
370 07 České Budějovice 7
telefon: +420 604 959 895
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Drogová poradna PREVENT
Tylova 23
370 01 České Budějovice
+420 725 708 078
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ODKAZY NA INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ WEBOVÉ STRÁNKY A PORTÁLY PRO PEDAGOGY, RODIČE A DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ

Drogové a nedrogové závislostí, jejich prevence, poradenství
 
Šikanování a projevy agrese mezi žáky a studenty ve školách a školských zařízeních
 
Kyberšikana a další nebezpečné komunikační praktiky
 
Odkaz na archiv časopisů vydávaných Linkou bezpečí
možnost stažení jednotlivých vydání v pdf. formátu
odborné články týkající se různých forem rizikového chování u dětí a mládeže

http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/archive.asp?idk=238

Problematika domácího násilí
Odkaz na publikaci „To si nesmíš dovolit“ , která je na www.stopnasili.cz ke stažení:
Odkaz na další publikace týkající se dané problematiky
http://www.stopnasili.cz/verejnost/dn-pro-pedagogy-a-vychovne-poradce/profesionalni-podpora.html