Říjnových oslav 100. výročí vzniku Československa se v neděli 28. října zúčastnili na hlubockém náměstí také Slavíčci z Hluboké. Mašlí převázali kytičku českých, moravských a slovenských lidovek a připomněli tak, že je naše země nejen krásná, ale že je to náš domov, o který musíme všichni s láskou pečovat.

V neděli 28. 10. 2018 vystoupí Slavíčci z Hluboké v 11:30 hodin na hlubockém náměstí u příležitosti oslavy 100 let od vzniku české státnosti.

Vážení přátelé, milí rodiče,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám opět po celý školní rok projevovali a za pozornost, kterou jste nám prostřednictvím návštěv našich koncertů věnovali. Náš dík patří všem, kteří nás podporujete a kdo nám pomáháte. Těšíme se na setkání v příštím školním roce a všem přejeme krásné léto.

Slavíčci z Hluboké 

Sborový zpěv se vyučuje na naší škole jako nepovinný předmět. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení známkou a po přihlášení je nutná pravidelná docházka. V případě nepřítomnosti jsou rodiče povinni žáka omluvit.Vyučujícími jsou paní učitelky Irena Martincová a Šárka Jeřábková.

Sbor probíhá vždy v pondělí ve třídě hudební výchovy. Malí žáčci zpívají od 13:15 hod do 14:00 hod, zkušenější zpěváci od 14:00 hod do 14:45 hod.

Pěvecký sbor vystoupil  s pohádkou Červená karkulka v pátek 25. května na Bambifestu, který je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. Jedná se o akci zaměřenou na prezentaci dětských sdružení, které organizují volný čas dětí a mládeže.