Výchovným poradcem je  Mgr. Markéta Tesárková

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:30 (jiný termín možný po předchozí telefonické domluvě)
telefon 387 966 167 (kancelář školy)

Kabinet výchovného poradce se nachází v pavilonu 1. stupně v přízemí

 Oblasti působení výchovného poradce

 Školská poradenská zařízení

Podpůrná opatření poskytovaná školou

Přijímací řízení na střední školy