ranní služba (do 7:30):
PO – Machová Jana
ÚT – Haškovcová Helena
STŘ – Němec Dan
ČTV – Haškovcová Helena

PÁ – Machová Jana

odpolední služba (po 15h):
PO – Machová Hana
ÚT – Němec Dan
STŘ – Haškovcová Helena
ČTV – Machová Hana

PÁ – Machová Jana

 V době do 15hod. zvoňte, prosím, pouze na jeden zvonek. V případě, že zvoníte na více oddělení a ozve se tím pádem v telefonu více hlasů, není rozumět tomu, co říkáte. 

Vážení rodiče,
pokud vaše dítě obdrželo informaci, že si máte zažádat o vrácení peněz za školní družinu za loňský školní rok, postupujte, prosím, následovně:

Vážení rodiče,
připravili jsme pro děti navštěvující školní družinu v prvním, druhém a třetím ročníku možnost setkávání se na Classroomu - přihlašování bude probíhat přes KALENDÁŘ (vždy daná třída se svou paní vychovatelkou/panem vychovatelem). 

Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Jana Machová, Helena Haškovcová, Martina Ženíšková, Mgr. Hana Machová, Mgr. Martina Němcová a Dan Němec - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Vážení rodiče,

prosíme vás o upřesnění docházky vašeho dítěte do ŠD odpondělí 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 vyplněním tohoto dotazníku. ŠD bude opět fungovat v areálu školní družiny.

Děkujeme spolupráci, kolektiv ŠD