Budoucí prvňáčci – zápisní lístek do školní družiny obdržíte na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáci 2., 3. a 4. tříd – zápisní lístek vaše děti obdržely v ŠD, vyplnění jej, prosím, vraťte zpět do 21.6. (termín jsme oproti původní informaci prodloužili) – údaje o odchodu můžete vyplnit až v září

Vážení rodiče,

všechny informace o školní družině najdete zde.

Vážení rodiče,

v současné době probíhá přihlašování dětí do školní družiny na příští školní rok. Rodiče budoucích prvňáčků obdrží zápisní lístek na schůzcev úterý 20. 6. Děti, které chodí do ŠD, obdržely záp. lístek v ŠD (cca před 14 dny). Pro ostatní, kteří májí zájem o docházku, vyplňte zápisní lístek.

Vážení rodiče, do konce září je třeba uhradit poplatek za školní družinu – jedná se o 1 000 Kč za celý školní rok (platí i pro děti, které navštěvují družinu pouze ráno).

Částku uhraďte na účet školy – 566 595 349/0800.