Vážení rodiče,

prosíme vás o upřesnění docházky vašeho dítěte do ŠD odpondělí 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 vyplněním tohoto dotazníku. ŠD bude opět fungovat v areálu školní družiny.

Děkujeme spolupráci, kolektiv ŠD