V úterý 17. 10. navštívilo školní družinu DIVADLO Z BEDNY z Karlových Varů. Jejich představení „Na hrášku“ zhlédlo celkem 96 našich dětí. Pan Pohoda a jeho kolegyně Soňa zapojili do hraní i řadu dětí,  čímž získalo představení originální ráz. Pobavili jsme se, zasmáli i zazpívali a nenásilnou formou se poučili o nezbytnosti a systému třídění odpadu. Na závěr jsme obdrželi sladkou odměnu, kterou si spravedlivě rozdělíme.

V pátek 28.04 se v naší školní družině uskutečnilo čarodějnické odpoledne. Počasí nám nepřálo, proto se akce uskutečnila v prostorách ŠD. Na 83 dětí čekala čtyři stanoviště s různými úkoly a soutěžemi. Všem se nám odpoledne moc líbilo.

Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Květa Valentová, Mgr. Hana Machová a Dan Němec - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Družina je rozdělena do 5. oddělení:
I. oddělení - 1. třídy,
II. oddělení - 2. třídy,
III. oddělení - 3. třídy,
IV. oddělení - 4.+5. třídy
V. oddělení - 2. + 3.třídy

 

V družině mají děti k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám dětí. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí činnosti, četbě nebo sledování vybraných pořadů v televizi. Družina také spolupracuje s Centrem volného času Poškolák, zajišťuje odchody dětí na zájmové kroužky. V 14.00 hod odchází všechny děti z družiny ven do přírody. Obvykle jsou v zahradním či sportovním areálu školy nebo v zámeckém parku. V době po 15. hodině se děti vrací do družiny a mají možnost volného programu, hraní. V případě zájmu si vypracují domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro děti připravováno i mnoho zajímavých akcí - Drakiáda, sáňkování, bruslení na zimním stadionu, šipkovaná, besedy a zájmové procházky. Velká pozornost je věnována rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Hlavním cílem nás všech je, aby se děti ve školní družině cítily příjemně a těšily se na společné hry a nové zážitky.

Mobilní telefon do školní družiny 732 443 945

Řád školní družiny

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině