V rámci měsíčního tématu Zdraví a zdravý životní styl proběhl ve II. a ve III.oddělení naší družiny díky paní učitelce Lence Dvořákové kurz zdravovědy. Tímto jí ještě jednou děkujeme za to, že svůj volný čas věnovala našim dětem a trpělivě vše vysvětlovala, ukazovala a odpovídala na jejich dotazy.

Paní učitelka s dětmi prošla obsah lékárničky, zopakovala s nimi důležitá telefonní čísla, naučila nás správný postup při objevení člověka v bezvědomí  (dnes všechny děti umí tzv. stabilizovanou polohu), děti si vyzkoušely využití trojcípého šátku a „v praxi“ zakusily náročnost masáže srdce.