Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Květa Valentová, Mgr. Hana Machová a Dan Němec - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Družina je rozdělena do 5. oddělení:
I. oddělení - 1. třídy,
II. oddělení - 2. třídy,
III. oddělení - 3. třídy,
IV. oddělení - 4.+5. třídy
V. oddělení - 2. + 3.třídy

 

V družině mají děti k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám dětí. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí činnosti, četbě nebo sledování vybraných pořadů v televizi. Družina také spolupracuje s Centrem volného času Poškolák, zajišťuje odchody dětí na zájmové kroužky. V 14.00 hod odchází všechny děti z družiny ven do přírody. Obvykle jsou v zahradním či sportovním areálu školy nebo v zámeckém parku. V době po 15. hodině se děti vrací do družiny a mají možnost volného programu, hraní. V případě zájmu si vypracují domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro děti připravováno i mnoho zajímavých akcí - Drakiáda, sáňkování, bruslení na zimním stadionu, šipkovaná, besedy a zájmové procházky. Velká pozornost je věnována rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Hlavním cílem nás všech je, aby se děti ve školní družině cítily příjemně a těšily se na společné hry a nové zážitky.

Mobilní telefon do školní družiny 732 443 945

Řád školní družiny

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině