Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby vaše dítě ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu, je třeba ho přihlásit.

Zápisní lístek je ke stažení zde. Nezapomeňte vyplnit časy odchodů a to, zda vaše dítě bude odcházet samo, nebo s doprovodem. (Při samostatném odchodu je čas směrodatný, s doprovodem orientační.) Veškeré údaje můžete kdykoliv během školního roku změnit.

Vážení rodiče,

zápisní lístek do školní družiny je ke stažení zde.

Školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů či starších sourozenců odchází domů. Zkušení, kvalifikovaní vychovatelé - Helena Haškovcová, Jana Machová, Mgr. Hana Machová, Dan Němec, Mgr. Martina Němcová, Eva Kadlecová a Martina Ženíšková - v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou, vlídnou atmosféru.

Družina je ve školním roce 2019/2020 rozdělena do 6. oddělení:
I. oddělení - 1. třídy – Mgr. Hana Machová
II. oddělení - 2. třídy – Jana Machová
III. oddělení - 3. třídy – Helena Haškovcová
IV. oddělení – 4.třídy – Dan Němec
V. oddělení - 2. + 3.třídy – Mgr. Martina Němcová/Eva Kadlecová

VI. oddělení – 1. + 5. třídy – Martina Ženíšková

V družině mají děti k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám dětí. Dobu po obědě děti věnují odpočinkovým činnostem (povídání ve skupině, společné či samostatné čtení, volné kreslení a malování). Následují činnosti zájmové a to pracovní (hry se stavebnicemi, karetní a deskové hry apod.), výtvarné a hudební (volné či organizované tvoření, poslech hudby, zpěv) a sportovní (procházka v parku, kolektivní hry, hry ve sportovním areálu školy).

Družina také spolupracuje s Centrem volného času Poškolák, připraví děti na odchod na zájmové kroužky. Děti si poté vyzvedne vedoucí kroužku.

Ve 14.00 hod odchází všechny děti z družiny ven do přírody. Obvykle jsou v zahradním či sportovním areálu školy nebo v zámeckém parku.

V době po 15. hodině se děti vrací do družiny a jsou spojeny v jednom oddělení. Mají zde možnost volného programu, hraní (činnosti odpočinkové a zájmové). V případě zájmu si vypracují domácí úkoly (výjimkou jsou žáci 1.třídy).

Kromě standardního programu je pro děti připravováno i mnoho zajímavých akcí – Čarodějnické odpoledne, sáňkování, besedy a zájmové procházky. Každý rok nás také navštíví kouzelník se svým programem (akci si děti platí).

Velká pozornost je věnována rozvíjení vztahu dětí k sobě samým, druhým a přírodě. Hlavním cílem nás všech je, aby se děti ve školní družině cítily příjemně a těšily se na společné hry a nové zážitky.

Mobilní telefon do školní družiny 605 230 857

Provozní informace:

  • ŠD je v provozu 6:00 – 7:30 a 11:25 – 17:00
  • v případě půlených hodin si vychovatelka vyzvedne žáky ve školní třídě (týká se 1. a 2. třídy; 5.třída dochází sama) a odvede je do ŠD, před začátkem druhé hodiny je přivede zpět 
  • v době 14:00-15:00 jsou všechna oddělení venku (hřiště, park)
  • po 15hodině funguje pouze jedno oddělení, děti jsou spojeny
  • omluvenky se ukazují/odevzdávají vychovatelce
  • bez písemné omluvenky nelze dítě samo pustit (pokud nemá samostatný odchod v zápisním lístku)
  • poplatek činí 1000Kč a je splatný do 25.9. na účet školy 566 595 349/0800; do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte, za které platíte

Opět po roce jsme v naší družině přivítali kouzelníka Rena. Více jak sto dětí se při jeho vystoupení skvěle bavilo. Reno a jeho pomocníci z řad našich dětí pobavil nejen děti, ale také přítomné vychovatelky a vychovatele. Na závěr nechyběl ani onen pověstný králík z klobouku, i když v našem případě vyčarovaný z balónku. :-)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu (provozní doba 6-8 a 11:25-17), je třeba jej do ŠD zapsat.

Jedná se o předběžné přihlášení, abychom věděli, jak velký zájem z vaší strany bude. Rodiče, který se účastnili informační schůzky 17. 6., mají již předběžnou přihlášku vyplněnou.