Vážení rodiče,

od pondělí 15. 4. 2019 dochází ke změně telefonního čísla do školní družiny. Nové číslo zní 605 230 857 (T-mobile). Děkujeme.

Žádáme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, aby do konce září uhradili částku 400 Kč (docházka září až prosinec) na účet školy.

Číslo účtu je 566 595 349/0800. Do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení a třídu dítěte, za které platbu zasíláte.

V pátek 27.4. se v naší školní družině konalo čarodějnické odpoledne. I přes to, že děti odcházely a vracely se z různých kroužků, účast byla velmi hojná – akce se zúčastnilo přes 100dětí.

Pro malé čaroděje a čarodějnice bylo připraveno celkem 5 různých stanovišt, kde si mohli vyzkoušet důležité čarodějnické dovednosti – luštění záhadných obrázků, přesnou trefu, hledání ztracených věcí a kreslení poslepu, skok v pytli a samozřejmě let na koštěti.

V úterý 15.5.2018 navštívil naši družinu kouzelník Reno. Jeho představení vidělo 105 dětí. Děti byly nadšené, když se z nich staly na pár okamžiků kouzelníkovi asistenti, a  s radostí a údivem sledovaly, co všechno je možné ve světě kouzel. Nejvíce nás pobavilo vyčarování králíka z klobouku a detektor lži. A na závěr nechybělo ani vyčarování živého králíčka - tentokrát ne z klobouku - ale z nafouknutého balónku.

V rámci měsíčního tématu Zdraví a zdravý životní styl proběhl ve II. a ve III.oddělení naší družiny díky paní učitelce Lence Dvořákové kurz zdravovědy. Tímto jí ještě jednou děkujeme za to, že svůj volný čas věnovala našim dětem a trpělivě vše vysvětlovala, ukazovala a odpovídala na jejich dotazy.