Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu (provozní doba 6-8 a 11:25-17), je třeba jej do ŠD zapsat.

Jedná se o předběžné přihlášení, abychom věděli, jak velký zájem z vaší strany bude. Rodiče, který se účastnili informační schůzky 17. 6., mají již předběžnou přihlášku vyplněnou.

V případě, že máte zájem o předběžnou přihlášku a informace k fungování naší ŠD, jsem vám k dispozici v pondělí 24. 6. a ve čtvrtek 27. 6. v době 15:00 – 16:30 ve školní družině. Zvonek – Machová H.

Zápisní lístky můžete vyzvedávat/případně odevzdávat během přípravného týdne ve školní družině a to pondělí až středa (26.8.-28.8.) v době od 9 do 11 hodin. Tato informace se týká nejen budoucích prvňáčků, ale i ostatních dětí, které budou navštěvovat ŠD v příštím školním roce.

Pokud se k nám v této době nedostatnete, veškeré „papírování“ můžete vyřídit po začátku školního roku. Telefonní číslo do školní družiny je: 605 230 857.                                                                            Za ŠD Mgr.Hana Machová