Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby vaše dítě ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu, je třeba ho přihlásit.

Zápisní lístek je ke stažení zde. Nezapomeňte vyplnit časy odchodů a to, zda vaše dítě bude odcházet samo, nebo s doprovodem. (Při samostatném odchodu je čas směrodatný, s doprovodem orientační.) Veškeré údaje můžete kdykoliv během školního roku změnit.

Vyplněný zápisní lístek vhoďte do schránky, která bude umístěna u bočního vchodu do školy (tzn. z parku) každý den do 15:45, v pátek 26.6. do 13:00. Další dny k dispozici již nebude.

Ve školní družině vám budeme také k dispozici poslední týden v srpnu – den a čas bude upřesněn zde na stránkách školy.

Děkujeme za spolupráci v této komplikované „koronadobě“.