V úterý 30. 4. se uskutečnilo ve školní družině tradiční čarodějnické odpoledne plné her a zábavy. Počasí se nám podařilo vyčarovat slunečné a všech 120 dětí, které se našeho odpoledne zúčastnilo, si mohlo naplno užit sportovní, vědomostní i zábavné hry a soutěže. Nechyběla ani sladká odměna.