Vážení rodiče,

od 1. 1. 2018 dochází ke změně způsobu placení za školní družinu.

Do 20. 12. 2017 vybíráme v hotovosti 100 Kč za měsíc prosinec.

Platbu za období leden - červen (tzn. 600 Kč) zašlete jednorázově do 20 1. 2018 na účet školy: 566 595 349/0800.
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, za které platíte.

V případě odhlášení bude vrácena platba za každý nezapočatý měsíc.