V úterý 17. 10. navštívilo školní družinu DIVADLO Z BEDNY z Karlových Varů. Jejich představení „Na hrášku“ zhlédlo celkem 96 našich dětí. Pan Pohoda a jeho kolegyně Soňa zapojili do hraní i řadu dětí,  čímž získalo představení originální ráz. Pobavili jsme se, zasmáli i zazpívali a nenásilnou formou se poučili o nezbytnosti a systému třídění odpadu. Na závěr jsme obdrželi sladkou odměnu, kterou si spravedlivě rozdělíme.