V pátek 27.4. se v naší školní družině konalo čarodějnické odpoledne. I přes to, že děti odcházely a vracely se z různých kroužků, účast byla velmi hojná – akce se zúčastnilo přes 100dětí.

Pro malé čaroděje a čarodějnice bylo připraveno celkem 5 různých stanovišt, kde si mohli vyzkoušet důležité čarodějnické dovednosti – luštění záhadných obrázků, přesnou trefu, hledání ztracených věcí a kreslení poslepu, skok v pytli a samozřejmě let na koštěti.

Počasí nám přálo a všichni jsme si odpoledně moc užili. Nechyběla ani sladká odměna na závěr.