V letošním roce se pořádání školního karnevalu ujala 8.B. Po týdnu plném plánování připravili 11 stanovišť se zábavnými, vědomostními nebo sportovními úkoly, které žáky prvního stupně velmi bavily.

Tématem letošní Chemické olympiády jsou "Kovy kolem nás". Ve studijní části se žáci seznámili s kovy, jejich slitinami a sloučeninami, se kterými se běžně setkávají doma, ve městě a v přírodě. Praktická (laboratorní) část, která proběhla 6. 2. 2018, byla zaměřena na srážecí reakce, filtraci a kolorimetrii. Nabité znalosti a zkušenosti prověřil kontrolní test dne 13. 2. 2018.

Ve středu 24.1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Žáci 2. stupně jsou rozděleni do 3 kategorií, kat. A (6. ročník), kat. B (7. ročník), kat. C (8. a 9. ročníky). Celkem se školního kola zúčastnilo pouze 9 žáků. Za kategorii A bude školu v okresním kole reprezentovat Johana Rausová, za kategorii B Tereza Jílková a v kategorii C byla nejúspěšnější řešitelkou Karolína Lomnická.

Všem, kdo si přišli vyzkoušet zeměpis trošku „jinak“ děkuji za účast a reprezentantům přeji hodně štěstí v okresním kole.

V úterý 20. 2.  se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.

Biologická olympiáda je určena žákům 2. stupně a je rozdělena do dvou kategorií . Kategorie D (6. a 7. třídy) a kategorie C ( 8. a 9. třídy). Již od října mají žáci na webových stránkách (www.biologickaolympiada.cz) přístup k materiálům, týkající se olympiády. Biologická olympiáda je velmi náročná a často se prolíná učivo ze všech ročníků.

5. února 2018 se uskutčnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Z 55 soutěžících se na 21. místo probojovala Lucie Daniels z 9. A a  33. místo obsadila Karolína Sedláčková z 9. A. Blahopřejeme!