Žáci naší školy se zúčastnili již tradiční celostátní matematické soutěže KLOKAN 2018. Soutěž proběhla ve všech třídách ZŠ (kromě 1.). Žáci řešili matematické úlohy, ve kterých měli uplatnit především svůj úsudek, odhad, představivost, kombinační schopnosti a logické myšlení.   Celkem se zúčastnilo  354  žáků školy.

Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích