Dne 27.2.2018 navštívil třídy 4.A a 4.B pan starosta Ing. Tomáš Jirsa a strávil s nimi 2 vyučovací hodiny vlastivědy. Společně besedovali na téma Česká republika a způsob jejího řízení. Žáci byli nadšeni ze získaných informací a velice živě diskutovali na dané téma.