V pátek 24. března navštívilo naši školu divadlo Vyšehraní s představením Tradice čepice truhlice, které bylo zaměřeno na Velikonoce, zvyky a tradice tohoto svátku. Představení se účastnily děti z 1. - 6. ročníků a všem se moc líbilo.

Žáci 3. ročníků se zúčastnili plaveckého výcviku v Českých Budějovicích na plaveckém stadionu. Výcvik proběhl celkem v 9. lekcích. Jako každý rok se většina dětí na plavání těšila. Někteří neplavci sice měli zpočátku z vody trochu respekt, ale brzy i oni odložili obavy a pobyt v bazénu si užívali. Všechny děti se naučily plavat, potápět, lovit předměty ze dna, zkrátka učily se mít rády vodu, pohyb, sport, což je velice důležité.

Poslední únorový den, tedy v úterý 28. 2. 2017, se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády s názvem Detektivem v přírodě.

Biologická olympiáda je určena žákům 2. stupně a je rozdělena do dvou kategorií . Kategorie D (6. a 7. třídy) a kategorie C ( 8. a 9. třídy). Již od října mají žáci na webových stránkách (www.biologickaolympiada.cz) přístup k materiálům, týkající se olympiády. Biologická olympiáda je velmi náročná a často se prolíná učivo ze všech ročníků.

V pátek 3. března se na naší škole konal karneval, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 1. stupně. Karneval se moc povedl, volili jsme nejhezčí masku, tančili jsme v kruzích, s balónky, hráli jsme hry, naučili jsme se tancovat Makarenu a Ptačí tanec, soutěžili. Poděkování patří žákům a žákyním 9. B za pomoc a přípravu programu.

V týdnu od 20. – 24. 2. se na naší škole konal již potřetí mezinárodní týden – Edison week. Tento projekt zaštiťuje studentská organizace AIESEC. Tentokrát k nám přijelo šest stážistů z různých konců světa (Brazílie, Argentina, Turecko, Jordánsko, Malajsie a Indonésie).