Dne 27.2.2018 navštívil třídy 4.A a 4.B pan starosta Ing. Tomáš Jirsa a strávil s nimi 2 vyučovací hodiny vlastivědy. Společně besedovali na téma Česká republika a způsob jejího řízení. Žáci byli nadšeni ze získaných informací a velice živě diskutovali na dané téma.

Žáci 4. ročníků se v období od listopadu 2017 do ledna 2018 zúčastnili plaveckého výcviku v Českých Budějovicích. Většina dětí se naučila plavat a uplavala přes 200 metrů.

Tématem letošní Chemické olympiády jsou "Kovy kolem nás". Ve studijní části se žáci seznámili s kovy, jejich slitinami a sloučeninami, se kterými se běžně setkávají doma, ve městě a v přírodě. Praktická (laboratorní) část, která proběhla 6. 2. 2018, byla zaměřena na srážecí reakce, filtraci a kolorimetrii. Nabité znalosti a zkušenosti prověřil kontrolní test dne 13. 2. 2018.

V letošním roce se pořádání školního karnevalu ujala 8.B. Po týdnu plném plánování připravili 11 stanovišť se zábavnými, vědomostními nebo sportovními úkoly, které žáky prvního stupně velmi bavily.

V úterý 20. 2.  se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.

Biologická olympiáda je určena žákům 2. stupně a je rozdělena do dvou kategorií . Kategorie D (6. a 7. třídy) a kategorie C ( 8. a 9. třídy). Již od října mají žáci na webových stránkách (www.biologickaolympiada.cz) přístup k materiálům, týkající se olympiády. Biologická olympiáda je velmi náročná a často se prolíná učivo ze všech ročníků.