V průběhu ledna a února probíhá kurz bruslení na hlubockém zimním stadionu. Pod vedením zkušeného trenéra Davida Oulíka se učí základům bruslení třídy 2. A a 2. B. 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Příklady vychází z učiva matematiky a rozvíjí  prostorovou představivost či logické uvažování. 

Žáci 4. ročníků se zúčastnili kurzu plavání.

Vážení rodiče a žáci,
ráda bych Vás pozvala na výstavu výtvarných prací z recyklovaných materiálů s názvem „Co se u nás povídalo“, která se bude konat od 9. 1. - 30. 1. 2017.
Práce žáků jsou vystaveny v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2/ v Českých Budějovicích.

Minulý týden měli naši žáci možnost ověřit si v praxi svou znalost angličtiny. Dostali jsme totiž pozvánku na velmi zajímavou odpolední akci a mohli se jí zúčastnit žáci sedmých, osmých a devátých tříd, kteří měli zájem. Nejprve jsme navštívili Britské centrum při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde se nás ujala paní ředitelka PhDr. Ivana Šamalíková.