Přejeme všem příjemný start do nového školního roku a mnoho úspěchů při studiu.

Mgr. Jaroslav Schmied a všichni zaměstnanci školy

Vážení rodiče, milé děti,

rádi bychom Vám popřáli krásné prázdniny plné sluníčka, nezapomenutelných zážitků a příjemného odpočinku. Pevně doufáme, že se s Vámi setkáme ve zdraví zase v září.

Jaroslav Schmied a všichni zaměstnanci školy.

Ve čtvrtek 15. 6. se třídy 8. A, 8. B a 7. B vydaly za dobrodružstvím s technikou na budějovické výstaviště. Zážitkový den pro děti na téma: "Technika, aneb poznávejte svět kolem nás formou hry" v pavilonu T1. Program pořádala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

Dne 22. června navštívili žáci pátých ročníků zážitkový parka "Království lesa" na Lipně, kde si pohráli, zadováděli a zdokonalili se ve svých pohybových dovednostech.
Po příjemně stráveném dopoledni se naobědvali v místní pizzerii a osvěžili v lipenském jezeře.

Nybyti novými zážitky a dojmy se vrátili vlakem do Českých Budějovic, kde si je unevené a vydováděné vyzvedli rodiče.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za aktivitu, kterou projevujete se svými dětmi ve školních akcích sběr papíru, PET víček a pomerančové kůry. Naše škola se ve sběru pomerančové kůry umístila na 3. místě (12 škol), za PET víčka obsadila 3. místo (22 škol) a 18. místo ve sběru papíru (47 škol). Ze získaných peněz jsme opět mohli adoptovat lamu Quenty v naší ZOO a nejlepším sběračům byly zakoupeny a předány odměny, nejaktivnějším třídám odměna sladká.

Přejeme hezké a slunečné prázdniny a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.