V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro školní rok 2018 -2019. Jednalo se o její 45. ročník, ve kterém pracovalo 15 soutěžících. Nejlépe si vedly Sofie Pokorná, Karolína Lomnická a Adéla Švehlová z 9. A. Do okresního kola se postupuje z prvních dvou míst, nominujeme tedy Sofii a Karolínu. Oběma budeme v lednu držet palce. Děkujeme všem za práci ve školním kole. 

Přírodovědné soutěže a jak se na ně připravit je jedno z témat, která připravil Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s českobudějovickými gymnázii a Domem dětí a mládeže pro nadané žáky.

Vítězkou školního kola Dějepisné olympiády pro rok 2018 – 2019 s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“ se stala Karolína Lomnická ze třídy 9. A. Postupuje do okresního kola, které proběhne v lednu 2019 v DDM v Českých Budějovicích.

Blahopřejeme, držíme palce do dalšího soutěžního klání. Děkujeme všem dětem za práci ve školním kole a těšíme se na další spolupráci.

Bobřík informatiky je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Jde o soutěž rozvíjející   informatické myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám.

V období od 5. do 16. listopadu soutěžili naši žáci 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. 

Ve středu 31. 10. jsem se 4 žáky 7. ročníku (Simona Benešová, Adam Horký, Václav Hošek, Johana Rausová) vyrazila do Českých Budějovic na workshop ze zeměpisu. Tento program pořádal Národní institut dalšího vzdělávání společně ve spolupráci s Gymnáziem Česká a Jihočeskou univerzitou. Žáci si vyzkoušeli zeměpis jinou formou, než na kterou jsou zvyklí ze školy.