Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové prázdniny, dostatek sluníčka, odpočinku a dobré nálady. Ať se Vám podaří prožít vše příjemné, co jste si během pracovního roku naplánovali a věřím, že se v září opět sejdeme odpočatí a plni elánu do další práce.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy

Letos si žáci za cíl svého školního výletu vybrali plzeňskou Techmanii.V půl osmé jsme vyrazili od školy směr Plzeň. Cestu nám zpříjemňoval občasný výklad paní průvodkyně. V deset hodin jsme vstupovali do areálu. Po zhlédnutí pokusů s dusíkem, kde děti s napětím sledovaly výbuch pet lahve aj., si postupně procházely jednotlivé technické atrakce.

Od 18. 7. do 22. 7. se zúčastnili žáci 4. ročníků turistického kurzu v rekreačním středisku Varvažov. Kromě pěších túr si zahráli spoustu nových her, vykoupali se v řece, zatančili na diskotéce a nezalekli se ani noční procházky lesem. Všechny děti byly nadšené a s úsměvy se vracely domů.

Žáci 3. ročníku navštívili během školního výletu hrad Rožmberk. Výlet zakončili plavbou po lipenské přehradě.

Šesté ročníky v úterý 19. 6. 2018 zavítaly do přírodní rezervace Vrbenské rybníky na okraji Českých Budějovic. Ve velmi příjemném prostředí se nám věnovala dvojice lektorek z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Pozorovali jsme vodní ptáky na hladině, lovili vodní bezobratlé živočichy, zkoumali život v rákosí a bažinné olšině.