Tak jako každoročně se i naše škola zapojila do malování obřích betonových kraslic. Naše vejce bylo pojmenováno „Pop Art“ a je vystaveno před naší školou. Na obřím vejci spolupracovaly dvě nadané žačky z devátých tříd, které byly přijaty na umělecké školy. Z tohoto důvodu bylo zvoleno i obtížné téma Op Art a Pop Art.

Ve středu 5. dubna se děti ze 4. a 5. tříd naší základní školy zúčastnily okresního kola ve vybíjené v Českých Budějovicích. V silné konkurenci škol obsadili chlapci 6. místo a dívky vybojovaly hezké čtvrté místo.
Všem zúčastněným žákům a žákyním blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

V letošním školním roce se vybraní  žáci 4. - 9. tříd naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea.  Školní kolo proběhlo v únoru 2017. Velkého úspěchu dosáhl Stanislav Hanuš, žák 7. A, který se v Jihočeském kraji umístil na 1. místě a postupuje do republikového finále. Gratulujeme.

Výsledky školního kola.

Ve čtvrtek 30, března se žáci a žákyně 1. - 4. tříd naší školy zúčastnili charitativního představení loutkového divadla - Téměř divadelní společnost v KC Panorama. Zhlédli jsme dvě pohádky  - Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče. Celý výtěžek z představení ve výši 9500 Kč byl věnován projektu Řetěz naděje na nákup zdravotnického přístroje pro Ondřeje a Toníka. Obě pohádky se dětem moc líbily a všichni jsme rádi, že jsme mohli touto formou pomoci projektu Řetěz naděje.

Žáci naší školy se zúčastnili již tradiční celostátní matematické soutěže KLOKAN 2016.
Soutěž proběhla ve všech třídách ZŠ ( kromě 1. ). Žáci řešili matematické úlohy, ve kterých měli uplatnit především svůj úsudek, odhad, představivost, kombinační schopnosti a logické myšlení.

Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích