Dne 10.11.2017 se žákyně 5. ročníků naší školy zúčastnily okresního turnaje ve florbale v hale SKP v Českých Budějovicích. Ačkoliv se děvčata snažila ze všech sil a do hry dala vše, soupeřky byly silnější, obsadily jsme krásné 3. místo.

Den před podzimními prázdninami (25. 10. 2017) jsme s žáky 7. tříd navštívili město Protivín. Je zde unikátní krokodýlí ZOO, muzeum s exotickou přírodou a v infocentru je stálá výstava s kostrami živočichů.
Exkurze je plánována záměrně, protože se v přírodopise učíme o plazech. Kdo již v Protivíně byl, tak ví, že v ZOO neuvidí lamu krotkou, ale 22 druhů krokodýlů. Chybí zde pouze jediný druh – krokodýl orinocký.
Místní muzeum je rozděleno na dvě části – historickou a přírodovědnou.

  

17.10. se žáci 8.B zúčastnili Dne otevřených dveří na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické. Během dopoledne jsme si vyzkoušeli naše znalosti z chemie, poprvé jsme řídili osobní auto ( i když jen na trenažeru), viděli jsme cvičnou veterinární ambulanci i pitevnu, podojili kravičku, dozvěděli se o fixaci zvířat a dokonce jsme se svezli na valníku za traktorem. Na závěr nás čekala ukázka agility se psy místních studentů.Moc děkujeme této střední škole za povedený den!

V pondělí 30.10. 2017 deváťáci připravili pro žáky 1. stupně zábavné halloweenské dopoledne. Děti procházely stezkou odvahy a poté je čekaly různé sportovní a dovedností úkoly. Žáci 1.-3.ročníků měli jednotlivá stanoviště, kterými postupně ve skupinách procházeli, v tělocvičně školy. Starší děti ze 4.-5. ročníků plnily úkoly rozprostřené po celé škole. Dokonce si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. Na závěr si děti společně zatancovaly a porota z pedagogického sboru vybrala nejhezčí masku z každého ročníku.

Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA.Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.