Bobřík informatiky je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Jde o soutěž rozvíjející informatické myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám.

V období od 4. do 15. listopadu soutěžili naši žáci 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. Letos se stalo úspěšným řešitelem 52 žáků. Gratulujeme.

V sobotu 26. 10. se děti z 2. A zúčastnily příjemné akce: Vítání občánků na zámku Hluboká. Na tento slavnostní den se zodpovědně připravovaly už od září. Moc se těšily, až budou vystupovat se svým programem, který se určitě maminkám, tatínkům a všem zúčastněným líbil.

Žáci 8. a 9. ročníků se zapotili u soutěže Přírodovědný klokan, jejímž cílem je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přikládáme 10 nejúspěšnějších řešitelů. Gratulujeme!

Dne 8.11.2019 se v naší škole konal HALLOWEEN. Žáci 9.A a 9.B si pro své kamarády z prvního stupně celou akci sami připravili. Vyrobili masky, vytvořili dekorace a vyzdobili prostory jednotlivých stanovišť. Děti jednotlivých tříd prvního stupně po skupinkách plnily úkoly na stanovištích. Děti například házely míček na cíl, skákaly v pytlích, hravě si poradily s překážkovou dráhou, poznávaly ukryté předměty. Na závěr je za jejich statečnost čekala malá sladká odměna.

Ve čtvrtek 31. října navštívili žáci třetích tříd Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. V kinosále  zhlédli komentovaný interaktivní program o naší sluneční soustavě, vysvětlili  si střídání dne a noci, střídání ročních období a fáze Měsíce. Nejvíce je zaujaly simulace zatmění Měsíce a Slunce.