Dne 14.12.2017 se žáci 5.- 9. tříd v rámci výuky německého jazyka zúčastnili zájezdu do adventní Vídně. Společně jsme nejprve navštívili známý Hundertwasserhaus, poté jsme se přesunuli na náměstí Marie Terezie. Naše prohlídka začala u Hofburgu, prošli jsme přes Korutanskou třídu, ulicí Na Příkopech, kolem Opery a Freyungu až ke chrámu Svatého Štěpána, kde jsme měli možnost rozchodu na prvních adventních trzích.

Ve středu 6.12.2017 zhlédli žáci 3. -5. ročníků naší základní školy vánoční představení divadla Vyšehraní s názvem "Jak nás vidí andělé". Připomněli jsme si vánoční tradice, zvyky, zazpívali vánoční písně a koledy a někteří si dokonce zahráli v živém betlému. Všem dětem se představení velice líbilo.

 

V úterý 5.12. se naše třída v rámci spolupráce s Centrem volného času ocitla v Pekle, které bylo pro děti připraveno v Šatlavě hotelu Záviš. Ještě "nahoře" nás přivítal Anděl, který nám předal pekelný pergamen, na který se děti pomocí brku a inkoustu musely podepsat. Poté jsme už všichni byli předvoláni před samotného Lucifera, kterému z velké knihy hříchů předčítali ostatní čerti nasbírané prohřešky.

Žáci naší školy se letos podílejí na adventní výzdobě hlubockého náměstí. Každá třída si vybrala jeden vánoční stromeček a vyrobila podle vlastního uvážení a vkusu  ozdoby. U kostela tedy postupně vyrostla „vánoční lesní školka.“

Tak zase po roce se na nás přišel podívat Mikuláš s čerty a anděly. Čerti celý rok sedí za komínem a pečlivě si zapisují, kdo zlobí a naopak andílkové pozorují své hodné dětičky. Vypadalo to, že si čerti některé děti odnesou, ale nakonec zůstaly všechny ve svých lavicích. Letošní mikulášskou besídku připravili žáci 9. ročníků. Všechny děti, které akci připravovaly, a i ty, které se odvážily přednést čertům básničku nebo písničku, chválíme.