Dne 23. 4. 2018 se obě šesté třídy zúčastnily zážitkového dne Voda. Akce se konala v Mydlovarech v tamější rybí líhni. Žáci se během tří hodin dověděli spoustu zajímavých informací nejen o vyzách a jeseterech, ale i o dalších druzích ryb chovaných v jediné jihočeské líhni. Po důkladné prohlídce líhně s odborným výkladem žáci hráli hru a ve skupinách vypracovali pracovní list, ve kterém uplatnili své nově nabyté vědomosti.

Žáci sedmých tříd se zúčastnili turnaje základních škol v sálové kopané na Rudolfově. Náš tým odehrál postupně tři pěkná a dramatická utkání s těmito výsledky:
ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Rudolfov B   4 : 0   Pechek 3, Nosek
ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Rudolfov A    1 : 2   Knietel

ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Lišov             1 : 0   Knietel

Školu vzorně reprezentovali a druhé místo v turnaji vybojovali tito žáci: Ondřej Rubick, Pavel Knietel, Norman Klőtzer, Ondřej Fűrst, Miroslav Pechek, Jan Svoboda, Jakub Chromý, Tomáš Nosek, Pavel Matásek.

 Do okresního kola v Českých Budějovicích, které se konalo 24. ledna  (pro žáky 5. tříd) a 14. dubna  (pro žáky 6.- 8. ročníků),  postoupilo pět žáků: Sofie Ambrožová (5. A), Josef Barták (5. B), Nicol Horová (5. A), Johana Rausová a Marie Tesárková (6. B).

Úspěšnými řešiteli okresního kola se stali Josef Barták a Johana Rausová.

Všem zúčastněným gratulujeme.

 

V pátek 20.4.2018 se uskutečnila na naší škole přednáška ENERGETICKÁ GRAMOTNOST aneb bez energie to nejde (BLACKOUT), pod vedením Bc. Lenky Ruschakové z ČVUT PRAHA. Přednášky se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd.

V úterý 17.04.2018 se vybraní žáci naší základní školy zúčastnili Okresního kola ve vybíjené v Českých Budějovicích. Dívky pod vedením Mgr. Anety Svobodové a Bc. Daniela Němce obsadily 1. místo, chlapci se umístili na 6. místě. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Dívkám gratuluji k výbornému výsledku a zároveň se těším na jejich další účast v krajském kole, které se koná 15.05.2018 v Jindřichově Hradci.