Dnes jsme měli radost, neboť se za námi přišla podívat paní učitelka Helena Žípková. Přišla se nejen podívat, ale zároveň i rozloučit.

Dovolte mi, prosím, abych jí jménem všech dětí 1. A třídy poděkovala za to, že byla u našich prvních krůčků ve škole, že nás naučila základům čtení, psaní, počítání, že nás povzbuzovala v našich prvních úspěších. Zejména však chceme poděkovat za to, že nám věnovala svou obětavost, péči a každodenní úsměv na rtech.