Čas proměn bylo téma přednášky, která se uskutečnila online ve dnech 23. a 24. března. Byla určena pro žáky 7. tříd. Zkušená lektorka, paní Alena Kajanová, si s dětmi povídala o dospívání.

Chlapci byli v kladení otázek a odpovídání na dotazy ostýchavější než dívky. Bylo však zřejmé, že obě pohlaví toto téma velmi zajímá. Věřím, že nové informace žákům více přiblížily období dospívání. Jako škola jsme dostali pochvalu, protože účast byla 100%.

Děkuji žákům i paní Aleně Kajanové.