Dne 7. 12. navštívili žáci 4. a  5. ročníků Infocentrum JE Temelín, kde zhlédli interaktivní výstavu a poslechli si přednášku s animovaným filmem týkající se chodu jaderné elektrárny, což jim přineslo nové a zajímavé informace k již probranému učivu přírodovědy.

Dne 2. 12. se žáci 5. ročníků zúčastnili v rámci probraného vlastivědného učiva exkurze do Národního divadla a muzea voskových figurín Grévin. Zde si za doprovodu profesionálních průvodkyň rozšířili nabyté znalosti z historie českého národa. Děti byly velice aktivní a prokázaly, že je vlastivěda baví.

Školní kolo proběhlo 30. listopadu 2016

2. místo - Denisa Hollerová,  IX. A

3. místo - Jarosla Boukalík, VIII. A 

Blahopřejeme.

V pondělí 5. prosince se někteří žáci do školy příliš netěšili. Proč? Nechtěli se setkat s čerty. Mikulášskou nadílku jim v tomto roce připravili žáci 9. A.

V říjnu 2016 se Kateřina Macasová, žákyně 9. A třídy ZŠ Hluboká nad Vltavou, zúčastnila 7. ročníku literární soutěže pod názvem Jihočeský úsměv, kterou vyhlásila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Jihočeský klub Obce spisovatelů.