Dne 7. 12. navštívili žáci 4. a  5. ročníků Infocentrum JE Temelín, kde zhlédli interaktivní výstavu a poslechli si přednášku s animovaným filmem týkající se chodu jaderné elektrárny, což jim přineslo nové a zajímavé informace k již probranému učivu přírodovědy.