Minulý týden měli naši žáci možnost ověřit si v praxi svou znalost angličtiny. Dostali jsme totiž pozvánku na velmi zajímavou odpolední akci a mohli se jí zúčastnit žáci sedmých, osmých a devátých tříd, kteří měli zájem. Nejprve jsme navštívili Britské centrum při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde se nás ujala paní ředitelka PhDr. Ivana Šamalíková.

Provedla děti knihovnou, vysvětlila jim půjčovní řád a seznámila je s celou nabídkou studijních i zábavných materiálů. V multimediální knihovně dostaly děti informace o jazykových kurzech, testování jazykové úrovně, o možnosti jazykových zkoušek, setkávání s rodilými mluvčími v klubech či seminářích.

Z Britského centra jsme se vydali vánočně nazdobeným náměstím do Jihočeského divadla, kam jsme byli pozváni na Malý shakespearovský festival „Vivat Shakespeare!“. Představení se odehrávalo na studiové scéně Na půdě a nacvičili ho studenti gymnázia v České ulici a studenti Česko-anglického gymnázia. Probíhalo samozřejmě v angličtině a paní učitelka Mgr. Lenka Kudrnová i já jsme byly zvědavé, budou-li žáci texty chápat a budou-li se bavit. Byly jsme velmi mile překvapeny, protože děti rozuměly, byly zaujaté a nadšené. K výborné atmosféře přispělo i vtipné vystoupení rétora a truvéra Jana Nepomuka Piskače, zejména když si na pódium přizval naše dva žáky Járu Boukalíka a Víťu Havlíčka. Domů jsme se vrátili kolem 17. hod, spokojeni po pěkně prožitém předvánočním odpoledni.

Závěrem chci poděkovat za pozvání paní Mgr. Věře Regulové z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, která se svými šikovnými studenty představení nacvičila a paní PhDr. Ivaně Šamalíkové z Britského centra JU za zajímavé a vyčerpávající informace.

Mgr. Milena Thalerovázástupce ředitele školy