Žáci 6. A minulý týden navštívili vzdělávací centrum v areálu hlubocké ZOO. V moderně vybavené učebně nás paní lektorka zasvětila do tajů čínské medicíny a pytláctví. Program s názvem Na pytlácké stezce dětem přiblížil problematiku zabíjení zvířat např. kvůli klům, rohům, kožešině, nedovolené obchodování s cizokrajnými rostlinami a živočichy.

Uvědomily si, že to může vést k vyhubení některých organismů na Zemi. Program byl velice poučný a všem se moc líbil. Nakonec si žáci mohli prohlédnout exponáty, které byly zabaveny překupníkům a pak věnovány do center pro vzdělávací účely.

Velmi příjemná byla také prohlídka zimní zoologické, jenž nám i přes sněhovou nadílku dovolila zahlédnout tygra, vlky, losy a spousty dalších živočichů. Viděli jsme i lamu, jejímiž adoptivními rodiči je právě naše základní škola. Až budete mít cestu do ZOO, běžte se na lamu podívat. Je ve výběhu u restaurace, za kozičkami.