18. 6. třídy 2.B a 2.A navštívily ZOO Ohrada. Cestu tam jeli žáci vláčkem, v ZOO absolvovali výukový program o vydrách a zpět jela ještě třída 2.B lodí přes Munický rybník. Počasí bylo pěkné a děti si celý den i všechny akce užily. Navíc celá akce byla pro děti zdarma. Děkujeme panu Dvořákovi za cestu vláčkem a Machartům za  krásný výlet lodí.