Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové prázdniny, dostatek sluníčka, odpočinku a dobré nálady. Ať se Vám podaří prožít vše příjemné, co jste si během pracovního roku naplánovali a věřím, že se v září opět sejdeme odpočatí a plni elánu do další práce.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy