Třídy 2. A a 2. B absolvovaly v prosinci a v lednu šest výukových lekcí bruslení na zimním stadionu na Hluboké. Pod vedením pana Oulíka se děti naučily základní prvky bruslení a formou her a soutěží si tyto prvky procvičovaly. Na každou hodinu se žáci moc těšili, což je pro pana Oulíka největší pochvala.