Školní rok 2017/2018

· Využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání – IVP

· Speciální učebnice, pracovní sešity a didaktické materiály

· Poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm – školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence

· Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP)· Zajištění služeb asistentů pedagoga – celkem pět na 1. a 2. stupni

· Zájmové činnosti podporující pedagogickou intervenci (doučování)