Školní rok 2023/2024

  • Využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání – IVP (Individuální vzdělávací plán)
  • Speciální učebnice, pracovní sešity a didaktické materiály
  • Poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm – školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
  • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP)· Zajištění služeb asistentů pedagoga – celkem deset na 1. a 2. stupni
  • Zájmové činnosti podporující pedagogickou intervenci (doučování)
  • Pedagogická intervence (doučování) jako podpůrné opatření 1. stupně slouží k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Plán pedagogické podpory (PLPP) – jako podpůrné opatření 1. stupně pro zohlednění individuální vzdělávacích potřeb u žáků s mírnými obtížemi ve vzdělávání