Vážení rodiče,

zde jsou aktuální informace:

- školní družina bude v pátek 30.6. v provozu od 6:00 a poté ihned poslavnostním zakončení ve třídách – tzn. cca v 9:20 – 9:30 (děti, které půjdou do ŠD si vyzvedneme ve šk.šatnách; informaci, zda vaše dítě půjde do ŠD, sdělujte své vychovatelce/vychovateli již nyní); na oběd poté půjdeme v 11:15 (zdůvodu nižšího počtu dětí budou oddělení spojena, pokud chce vaše dítě osobně své vychovatelce/vychovateli popřát hezké léto, je třeba tak učinitnejpozději den před vysvědčením)

- v pondělí 4.9. je ŠD v provozu od 6:00 a poté ihned po slavnostním zakončenízahájení školního roku – děti si opět vyzvedneme ve školních šatnách

- děti, které ŠD navštěvují, zápisní lístky na příští školní rok již dostaly

- v případě zájmu o nové přihlášení, si vyzvedněte zápisní lístek ve školnídružině, kanceláři školy nebo si ho stáhněte zde: přihláška - odevzdejte opět v ŠD nebo kanceláři školy

- své dítě můžete přihlásit k docházce do ŠD také v případě, že máte zájem navštěvovat zájmové kroužky „Poškolák“ a potřebujete docházku do ŠD ve dnech jejich konání