Žádáme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, aby do konce září uhradili částku 400 Kč (docházka září až prosinec) na účet školy.

Číslo účtu je 566 595 349/0800. Do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení a třídu dítěte, za které platbu zasíláte.

Zbylá částka (tj. 600Kč – docházka leden až červen) je splatná do konce ledna 2019.

V případě zájmu lze celou částku uhradit najednou.