Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěže se zúčastnili tito žáci:

Kategoria A1
 Sára Hubingerová, Adam Novotný a Sofei Rego. 

Nejlepších výsledků dosáhla Sofie Rego.

Kategorie A
Alžběta Louženská 3.B, Barbora Fikotová 4.A, Adrian Rego 4.A Jan Sekyrka 5.B, Tomáš Kvasnička 5.B.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci: Tomáš Kvasnička a Jan Sekyrka.

Kategorie B

Marián Bayer 6.B, Kamil Švehla 6.B, Václav Hošek 7.A, Simona Benešová 7.A, Nicol Fikotová 7.A, Nikol Gruškovská 7.A,Johana Rausová 7.B, František Brůha 8.A, David Dvořák 8.A, Anna Janská 8.A, Barbora Síglová 8.B, Michaela Balounová 8.B, Karolína Dvořáková 9.A, Stanislav Hanuš 9.A, Karolína Lomnická 9.A, Adéla Švehlová 9.A, Daniel Trujillo 9.B.

Do krajského finále postoupil Stanislav Hanuš, jen těsně tento postup unikl Johaně Rausové. Velmi dobrých výsledků dosáhli i Nicol Fikotová, Václav Hošek a David Dvořák