Vážení rodiče, žáci a přátelé,

dovolte nám malé ohlédnutí za nedávno ukončeným zájezdem do Velké Británie. Nejprve bychom Vám rády poděkovaly za důvěru, se kterou jste k nám přistupovali, a doufám, že jsme ji nezklamaly. Ukázalo se, že naše obavy z chování dětí během cesty nebo v průběhu zájezdu byly zcela zbytečné. Děti dbaly našich pokynů, v noci jsme si tedy v klidu mohly odpočinout i my; celkově musíme naše žáky jen chválit a děláme to rády.

Náš jazykový kurz měl tři hlavní cíle. Tím prvním bylo poznání britských reálií, známých míst a s tím spojených historických i novodobých událostí. Myslím, že to se nám podařilo na jedničku, navštívili jsme všechna místa podle plánu, na prohlídku bylo vždy dost času a povídání naší průvodkyně paní Marušky bylo zajímavé.

Druhým cílem bylo seznámit se s jinými kulturami. Anglie a především Londýn a jeho okolí je velmi multikulturní oblastí. I my jsme byli ubytováni u černochů či Indů a mohli jsme tak poznat jejich každodenní život zblízka. Nelze říci, co je lepší a co horší, ale děti byly velmi tolerantní a stejně trpěliví byli naši hostitelé k nám.

Posledním (a z pohledu učitelů angličtiny tím nejdůležitějším) bodem je využití angličtiny. Pro nás je nesmírně důležité zjištění žáků, že jsou schopni se domluvit, že se dokáží zeptat na to, co je zajímá. V kontaktu s rodilým mluvčím není v dětském věku důležité mluvit gramaticky zcela správně, ale umět se vyjádřit a rozumět tomu, co mu jiní říkají. My jsme moc rády, že děti ztratily ostych a snad získaly motivaci pro další učení.

Doufáme, že si děti odvezly spousty zážitků, uchovají si krásné vzpomínky na tento výlet a rády se zúčastní i dalších výletů, které pro ně škola uspořádá.

Za učitelky angličtiny Mgr. Lenka Kudrnová