Ani komplikace spojené s nouzovým stavem a distanční výukou neodradily naše děti od sebevzdělávání. V minulém školním roce se dokázaly vzorně připravit k mezinárodním zkouškám z angličtiny, které v červnu za zvýšených hygienických podmínek absolvovaly v Českých Budějovicích. Na organizaci zkoušek dohlíží Evropské centrum jazykových zkoušek a Univerzita v Cambridge následně žákům vystavila certifikáty podle úrovně, jež dosáhli v testovaných dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení). Úrovně těchto certifikátů odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce (A1 – C2).

Na Základní škole v Hluboké nad Vltavou mají přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám už několikaletou tradici a není tak divu, že se dětem daří získávat certifikáty na stále vyšší úrovni. Nejmladší žáci se ke zkouškám připravují od čtvrté třídy a většina z nich pokračuje až do devátého ročníku. Děti v nižších ročnících skládají zkoušky přizpůsobené jejich věku (YLE), ale zhruba od sedmé třídy absolvují žáci už zkoušky pro dospělé – a vedou si skvěle. Za zmínku stojí například žáci loňských osmých ročníků, kteří úspěšně složili zkoušku Preliminary English Test. Ačkoliv je tato zkouška cílená na obhájení jazykové úrovně B1, několika našim dětem se podařilo získat dokonce úroveň B2. Byla mezi nimi i Denisa Váchová, která se na tuto úroveň (B2 je výš než česká maturita z anglického jazyka) dostala už v sedmé třídě. Gratulujeme!