V letošním školním roce otevíráme přípravné kurzy anglického jazyka k těmto mezinárodním zkouškám:

Pro žáky 2. a 3. ročníkůKIDS – středa 12:45 – 13:30 (Kateřina Kuželová), na tento kurz pro malé děti nenavazuje zkouška

Pro žáky 4. a 5. ročníků

STARTERS – středa 13:45 – 14:30 (Kateřina Kuželová) 

Pro žáky 5. a 6. ročníků

MOVERS – pondělí 13:45 - 14:30 (Kateřina Kuželová) 

Pro žáky 7. a 8. ročníků

KEY - středa 13:45 - 14:45 (Magda Jíšková)

Pro žáky 9. ročníků

Preliminary - pátek 13:45 - 14:45 (Magda Jíšková)

Přihlášku do kurzu si můžete stáhnout online, nebo kontaktujte vyučující anglického jazyka.