Den navíc v přestupném roce využily třídy 6.B a 7.B k dalšímu výletu do Českých Budějovic. I tentokrát jsme navštívili Jihočeskou vědeckou knihovnu, konkrétně vzdělávací program zaměřený na horory ve světové a české literatuře. Žáci byli překvapeni, že tento žánr je mnohem starší, než si mysleli, ale příběhy o Frankensteinovi a Drákulovi znali téměř všichni.

Za to původní pohádka bratří Grimmů o Jeníčkovi a Mařence se té, kterou známe nyní, vůbec nepodobá. Více než hodinové povídaní s paní knihovnicí jsme zakončili různými druhy fóbií. Následovala procházka přes centrum města k Jihočeskému muzeu, kde se koná každoroční výstava orchidejí, masožravých rostlin, kaktusů a bromélií. Kromě toho zde bylo k vidění i několik zástupců tropických zvířat – hadi, žabičky, agamy a pavouci zaujali i ty žáky, kteří se o orchideje moc nezajímají. Závěrečná chvilka volného času na českobudějovickém náměstí byla pro děti příjemným zakončením této akce. Veškeré vstupy i doprava byly financovány z operačního programu Jan Ámos Komenský.