Ve školním roce 2017/18 začíná povinná školní docházka pro děti narozené do 31. 8. 2011. Výjimečně může být zapsáno i dítě narozené do 30. 6. 2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září do 31. prosince 2011 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června 2011 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

U všech dětí bude třeba k zápisu donést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Důvodem k posunutí termínu zápisu z obvyklého zimního období je možnost získat dost času na posouzení školní zralosti u dětí, které půjdou k zápisu s žádostí o odklad začátku školní docházky. Podle nové legislativy totiž rodiče, kteří budou v době zápisu žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, mají právě už u zápisu předložit potřebné dokumenty. Je to: doporučující posouzení školského poradenského zařízení (obvykle pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit o jeden rok a nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Doporučujeme rodičům, kteří uvažují o odkladu, aby se včas informovali v pedagogicko-psychologické poradně o termínech pro vyšetření.Zápisem musí znovu projít i děti, které už měly odklad školní docházky.

Věříme, že zápis dětí do 1. tříd naší ZŠ proběhne bez problémů a bude příjemným zážitkem pro Vaše děti.

Pro případné dotazy se můžete obrátit telefonicky na zástupkyni ředitele Mgr. Milenu Thalerovou, tel. 387 966 167.

Více informací  a dokumenty ke stažení naleznete zde.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy